FAQ - Odpowiedzi na najważniejsze pytania - Czy mogę przyjechać z dzieckiem?

Spis treści

Czy mogę przyjechać z dzieckiem?
Tak możesz, ale... Na obecność dzieci podczas sesji nie wyrażam zgody. Nie powinny one bowiem słyszeć pewnych treści z naszej rozmowy ani rozpraszać. Zalecam jednak przyjazd, o ile to możliwe, bez dzieci. Wówczas będziecie mieć Państwo czas, w tym wolny- tylko dla siebie, co jest wyjątkowo korzystne.