Odnajdź siebie i swój związek. Komu pomogę ?

Szukając pomocy zapewne interesuje Cię, czy odnajdziesz tu siebie. Jeśli tak- chętnie pomogę. Oto najczęstsze obszary mojej pomocy.


Praca z parą pozostającą w konflikcie. Pracujemy nad jego kreatywnym rozwiązaniem,
Praca z parą w kryzysie- w tym ostrym- oraz pomoc w konstruktywnym wyjściu z niego,
Praca z parą silnie spolaryzowaną,
poprawa wzajemnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
Praca z parą w różnych fazach trwania związku z uwzględnieniem uwarunkowań danej fazy,
Praca z parą po zdradzie,
Straty i deficyty w związku, praca nad problemem żałoby i nieukończonej żałoby w związku,
Praca z parą z problemami seksualnymi, w tym bezpłodności,
Praca z parą u której występuje długotrwała trudność u jednego lub obojga małżonków/partnerów, np. przewlekła choroba,
Praca z parą u której występuje dylemat rozpadu związku,
Pomoc w zakresie określenia zasad funkcjonowania związku oraz pełnienia w nim ról.


Terapia par wskazana jest też gdy:
Pojawiło się w związku uczucie beznadziejności, frustracji, zmęczenia, podwyższonego poziomu lęku oraz poczucia niezdolności do skutecznego uporania się z sytuacją (czujesz, że nie znajdujesz wyjścia z trudnej sytuacji),
Pojawiły się problemy zależności w parze, nadopiekuńczości, zazdrości, kontroli, podejrzliwości wraz ograniczaniem swobody w związku, dominacji połączonej z obniżeniem wartości drugiego,
Wystąpiły antagonizmy, krystalizowanie się winowajcy oraz potrzeba wyrównania i zadośćuczynienia za doznane krzywdy- sprawiedliwości oraz wymierzenia kary,


Zapraszam też pary, gdy:
Oboje Państwo dążycie do poprawy relacji ze sobą oraz skutecznego rozwiązywania konfliktów,
Gdy macie Państwo negatywne doświadczenia nieudanych związków i chcecie zapobiec wystąpieniu podobnych problemów w przyszłości lub rozwiązać te, które już istnieją,
Gdy w obawie przed rozpadem związku chcecie Państwo zapobiec narastaniu trudności i zależy Wam na odbudowie związku,
Gdy chcecie Państwo jeszcze podjąć próbę porozumienia się zanim podejmiecie ostateczną decyzję o rozstaniu,
Gdy podjęli już Państwo decyzję o rozstaniu ale chcą zapobiec wystąpieniu ewentualnych napięć między sobą,
Gdy chcecie Państwo podjąć terapię jako równoczesną formę pomocy, np. jako równoległą do terapii indywidualnej.