Czym jest Terapia Par i Małżeństw ?

Czym jest terapia par w skrócie?

Terapia par to najogólniej- pomoc małżonkom/partnerom w uzyskaniu większej bliskości i większej satysfakcji w byciu razem na różnych polach.

Jest budową. Budową mostów. Na terapii też burzymy. Burzymy mury. Mury złych przyzwyczajeń, niepoprawnej komunikacji lub jej braku, uprzedzeń i fałszywych przeświadczeń. Ten materiał służy nam też do zasypywania. Zasypywania przepaści między osobami w parze, które stały się barierami. Wypełniamy wszelkie braki i deficyty. Deficyty samotności, tęsknot, wartości i ważności w związku, uwagi, troski, zadbania, afirmacji. Nad tym wszystkim pracujemy. 


Kto szczególnie skorzysta z tej terapii

Zdecydowanie pary, które bardzo cenią swoje związki. Pary, które widzą wartość w inwestycji jaką jest budowa wspólnego szczęścia na kolejne czasem dziesięciolecia. Pary silnie zmotywowane, wiedzące czego pragną. Pary zaangażowane, współpracujące i okazujące dobrą wolę.

 

Przed przyjazdem wato wzbudzić refleksję nad kilkoma ważnymi kwestiami:

Czy naprawdę mi zależy na moim związku ?

Czy mój związek jest dla mnie wartością ?

Warto też spojrzeć też na tą terapię przez pryzmat inwestycji w swoje szczęśliwe dziesięciolecia w związku. Czyż nie są one wiele warte ?